Alle fouten in de spelling, grammatica en interpunctie worden gecorrigeerd.

Behalve dat alle fouten worden gecorrigeerd, wordt ook de zinsbouw en de structuur van de gehele tekst verbeterd.

Het schrijven van een foutloze en aantrekkelijke tekst, waarbij zorgvuldig gelet wordt op het doel van de tekst en de doelgroep die met de tekst bereikt moet worden.

Laatste blognieuws

Dt-fouten

  • januari 31, 2013
  • 1 Comments

Dt-fouten bestaan niet. In de derde persoon enkelvoud (de hij-vorm) krijgen werkwoorden achter de stam

S p a t i e g e b r u i k

  • november 15, 2012

De spatie is in opmars. Woorden die eigenlijk aaneengeschreven moeten worden, krijgen ineens een witte

Wat klanten zeggen over ons

KoningsWaal AdviesGroep maakt sinds het afstuderen van Daniëlle gebruik van haar deskundigheid in de Nederlandse Letteren. Zij zal met name betrokken zijn bij de grammaticale verantwoording betreffende het MKB-Coöperatie project. Wij zijn zeer tevreden.”
KoningsWaal AdviesGroep.